Naprawy podświetlenia

Częsta usterką laptopów jest brak podświetlenia matrycy. Na ekranie pojawia się obraz jednak jest ciemny. Dopiero pod odpowiednim kątem jesteśmy w stanie zobaczyć “coś” na ekranie. Za podświetlenie matrycy odpowiada kilka elementów:

  • świetlówka w matrycy
  • inwerter i taśma łącząca go z płytą główną
  • układ zasilania inwertera na płycie głównej
  • układ graficzny (rzadko)

 

Zapraszamy do zostawienia uszkodzonego laptopa w celu dokonania właściwej diagnozy oraz naprawy w punkcie serwisowym przy ul. Maksym Gorkiego 67 m 66B, blok 365 w Łodzi (tel. 530 830 022)

Zakres wykonywanych usług:

  • naprawa inwertera
  • wymiana matrycy
  • naprawa lub wymiana taśmy inwertera
  • wymiana układów LID na płycie głownej,  odpowiadających za regulację jasności ekranu.
  • naprawa układów graficznych (Reballing) lub wymiana układu graficznego.